Dataspaning

#8 Kvantteknologi, från forskning till industri med Kristofer Björnson

November 21, 2018

Dataspaning gästas av Kristoffer Björnson, forskare i kvantfysik vid Köpenhamns universitet. Vi diskuterar tillämpningar inom kvantteknologi, supraledare och topologiska material. Hur fungerar dessa teknologier? Vad krävs för att de ska kunna gå från forskning till produkt? Vilka utmaningar ställs forskningen och industrin inför när det kommer till att utveckla dessa? Det här är några av de saker som vi kommer in på i avsnittet.

- Second-tech: Kristoffers websida om kvantteknologi
- TBTK: Kristoffers github-projekt för kvantmekanikberäkningar
- Georuler: Areamätning med GPS

Andra saker som nämns i avsnittet:
- Supraledare
- Topologiska material
- Halvledare: grunden till CPU:er (processorer) i datorer
- Mer info om halvledare och bandstruktur
- John Bardeen: fysiker som bidrog till både supraledare och transistorer
- LAPACK: ett C++ bibliotek för linjär algebra
- Abstraktionslager
- Giant magnetoresistance: tekniken bakom hårddiskar
- Tolkningar av kvantmekanik
- Dubbelspaltsexperimentet, det klassiska experimentet om våg-partikel-dualiteten.
- [artikel] Feynman-föreläsning om våg-partikel-dualiteten och dubbelspaltsexperimentet
- [video] Feynman-föreläsning om våg-partikel-dualiteten och dubbelspaltsexperimentet
- Kvantfysiker kan inte komma överrens om tolkningar
- Niels Bohr
- Kvantmekanik citat

Vi har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer.

Medverkande i avsnittet:
- Kristoffer Björnson, post-doc i fysik på Nils Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet
- Henning Hammar, doktorand i fysik på Uppsala Universitet, driver även tjänsten Börslabbet, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting
- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com