#16 Bostadspriser - en ständigt aktuell fråga

March 13, 2019

Bor du, vill bo eller har bott någonstans? Då är det här avsnittet för dig! Vi kommer prata om bostadsmarknaden, speciellt den historiska prisutvecklingen och vilka ställen man kan få tag på historisk data. Vi hoppas det blir intressant för den som funderar på att köpa/sälja bostad eller bara vill få en inblick i hur bostadspriserna har utvecklats på längre sikt än bara senaste åren, vilket är det som media och kommentatorer ofta fokuserar på.

Ett förtydligande: Priset på bostäder har liksom prisindex på börsen utvecklats likt eller strax över inflationen över längre perioder och inflationsjusterad avkastning har då främst getts av hyra/utdelningar.

Förtydligande 2: Upphovsrätten slutar gälla ett antal år efter upphovspersonens död, antal år beror på typ av verk och lagar i olika länder. Oftast är det 70 år i Sverige, inte 80 som nämndes i avsnittet.

Dagens spaning: Gratis ljudböcker på Librivox
och ett ljudbokstips
där.

Omnämnt i podden:
- Upplåtelseformer i Sverige (Hyresrätt, Bostadsrätt etc)
- Riksbankens monetära statistik
- Utveckling av olika tillgångsslag
- Value Guards husprisindex
- Economist house price indices
- Economist house price indices (annat format på websidan)
- Shiller home price indices på FRED [Federal Reserve Economic Data]
- Svensk mäklarstatistik
- Boverkets bostadsmarknadsenkät
- Bostadsmarknaden 1870-2012 på Hennings blogg
- Boolis API
- Husmask
- En artikel med bostadspriser från flera olika länder (betalvägg)

Vi har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer.

Medverkande i avsnittet:
- Henning Hammar, driver tjänsten Börslabbet, doktor i fysik, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting, @DanielConstanda
- Martin Nordgren, ingenjör på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#15 Delad glädje är dubbel glädje

February 27, 2019

I detta avsnitt diskuterar vi öppen kod, öppen data, öppen information och öppen vetenskap. Vi går igenom upphovsrätt, relevanta licenser för kod och bilder, diskuterar hur Wikipedia och Wordpress arbetar med öppen källkod och öppen information. I universitetsvärlden pågår det dessutom ett större projekt om att göra all forskningsdata publikt och vi diskuterar för- och nackdelar.

Dagens spaning: Investerarfysikern - Klimatkompensera genom att investera

Relevanta länkar till dagens spaning:
- Trine - Solcellsprojekt i utvecklingsländer
- Patternenergy - Företag som investerar i vindkraft
- Energimarknadsinspektionens sida om ursprungsmärkning och nordisk elmix

Omnämnt i podden:
- South Sea Bubble
- Polarforskaren som strandade i Kina
- Why We Sleep
- Ideell upphovsrätt
- Opensource.org
- Linux
- GNU General Public License (GPL)
- GNU
- MIT License
- BSD License
- Creative commons
- Offentlighetsprincipen
- Jordbruksverkets blogg - Jordburket i siffror
- Avsnitt 3 - Investeringar, börsen och jordbruksdata
- Jordbruksverkets statistikdatabas
- Valforskningsartikeln: Is the Voter Model a model for voters?
- Statistikmyndigheten SCB
- Det finns flera olika rankinglistor för öppen data. Beroende på exakt vad de mäter och hur de är konstruerade så hamnar Sverige ganska olika. Till exempel: enligt Open Knowledge Internationals ranking [2016] hamnar Sverige på plats 21, enligt en EU ranking [2018] plats 20. Sverige ligger dock högre på WWW Foundations Open Data Barometer [2016] (plats 15) och på plats 3 enligt Open Data Watch [2017]
- öppnadata.se
- EU-beslut om forskining.
- Universitetsbibliotek och Elsevier
- Open access
- Open science
- Peer review (kollegial granskning)
- Amerikanska fysikersällskapet
- Vetenskapsrådets sida om öppen tillgång till forskningsdata.
- Kungliga bibliotektets sida om öppen tillgång till forskningsdata.
- En bra illustration av P-hacking, från FiveThirtyEight
- Kaggles datasets
- Öppen data på Amazon Web Services (AWS)
- Fler datasets: Machine Learning Repository, University of California, Irvine
- Boolis API
- Husmask
- coinmarketcap API

Medverkande i avsnittet:
- Henning Hammar, driver tjänsten Börslabbet, doktor i fysik, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting, @DanielConstanda
- Martin Nordgren, ingenjör på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#14 Doktor Hammars magnetiska molekyler

February 13, 2019

I detta avsnitt pratar vi om elektrisk styrning av magnetiska molekyler vilket Henning har forskat på under sin doktorandtid och publicerade i sin avhandling tidigare i år. Vi diskuterar magnetism, magnetiska molekyler, deras dynamik och exempel på framtida tekniska tillämpningar.

Länk till sidan om Hennings avhandling
Länk till avhandlingen [PDF]

Dagens spaning: Quanta Magazine

Artikeln som nämns: Machine Learning Confronts the Elephant in the Room, 20180920

Några andra intressanta artiklar:
Finally, a Problem That Only Quantum Computers Will Ever Be Able to Solve, 20180621
A Short Guide to Hard Problems, 20180716
Biology Confronts Data Complexity, 20131007
Mystery Math Whiz and Novelist Advance Permutation Problem, 20181105

Omnämnt i podden:
- Angry birds AR
- Glue, onlinemöten i VR
- CAD
- Disputation
- Random walk
- Exempel på slumpmässig sekvens av singlade slantar
- Fluiddynamic [engelska]
- Supraledare
- Kvantdatorer
- Bränsleceller
- Giant magnetoresistance (GMR)
- Magnetisk moment [engelska]
- Dekoherens [engelska]
- Piko-, Femto- och Attosekunder (10^-12, -15 och -18)
- Kvantkoraller [engelska]
- Sveptunnelmikroskop (STM)
- Spinn
- Klassisk fysik
- Ftalocyanin
- Rörelsemängdsmoment(angular momentum)
- Vågfunktion [engelska]
- Växelverkan
- Ferromagnetism [engelska]
- Antiferromagnetism [engelska]
- Magnetisk anisotropi [engelska]
- Fermion
- Boson
- Foton
- Fonon
- Kvanttermodynamik [engelska]

Medverkande i avsnittet:
- Henning Hammar, doktor i fysik, driver tjänsten Börslabbet@investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting, @DanielConstanda
- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#13 Maskininlärning och riskmodeller på börsen med Henrik Jönsson från Betterwealth

January 30, 2019

Avsnittet gästas av Henrik Jönsson, investeringsansvarig på Betterwealth. Betterwealth är en robotförvaltare som med hjälp av dataanalys och maskininlärning hjälper privatsparare att investera automatiskt i börshandlande fonder och justera risken baserat på marknadsrisk. Henrik har tidigare jobbat på Blackrock och vi diskuterar hans erfarenheter där och vad han lärt sig om investeringstrategier etc. Vi pratar även om riskstrategier på börsen, hur det påverkar småsparare och större institutioner samt om det senaste inom maskininlärning på börsen. Henrik pratar också om varför de endast investerar i indexfonder samt vad Betterwealth erbjuder och hur deras investeringsstrategier fungerar.

Ni kan nå Henrik genom henrik@betterwealth.se.

Dataspaning har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer och alla investeringar är förenade med risk.

Henriks länkar:
- Betterwealth
- Betterwealths blogg
- Quantocracy, tokigt bra läsning om kvantitativa strategier

Annat omnämnt i podden:
- Finansinspektionen
- Industriell ekonomi, utbildning
- Blackrock
- Obligationsfond
- iShares
- Vanguard
- Index
- Smart beta
- Low vol = låg volaitlitet
- S&P 500
- P/E
- Räntepapper
- Portfolio manager
- Investmentbank
- NY Times om Long-Term Capital Management
- Spread
- Leverage
- VIX
- Courtage
- ETF:er
- Certifikat
- Value at risk
- Nassim_Nicholas_Taleb"
- Kraschen 87
- Fat tails
- Betterwealths fasmodell
- Volmageddon
- Nobelstiftelsens årsredovisning 2017
- Oljefonden
- faktormodell/faktorinvesteringar
- Tillgångsslag: typ av värdepapper (aktier, obligationer etc)
- All weather portfolio av Ray Dalio
- RikaTillsammans-portföljen - en portfölj för alla väder
- 60 40 portföljen
- Rebalansering/Ombalansering: justera innehavet i portföljen så att den motsvarar vikterna man har satt upp. Ex: fördelning 50/50 med 2 fonder: köp/sälj så att 45 % Fond X och 55 % Fond Y blir 50 respektive 50 %.
- Bogle
- Diversifiering
- Python
- R
- Reinforcement learning
- DeepMind
- Deep learning
- Linear regression
- Garbage in, garbage out
- k-nearest neighbors algorithm
- Neural networks (neurala nätverk)
- Natural Language Processing (NLP), avsnitt 5
- Klassifisering/clustering
- Sentiment analysis
- Web scraping
- Backtesting
- Black Swan
- Mab Faber
- AP7

Medverkande i avsnittet:
- Henrik Jönsson, Betterwealth, henrik@betterwealth.se.
- Henning Hammar, doktorand i fysik på Uppsala Universitet, driver även tjänsten Börslabbet, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting, @DanielConstanda
- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#12 Dataåret 2018 och trender från CES 2019

January 16, 2019

Vi gör en återblick på året som var och tar upp intressanta händelser under året relaterat till data, teknik och företagande. Vi blickar sen framåt och gör en del spaningar från CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas om de senaste trenderna inom data och teknik. Bland annat nämner vi eye tracking i HTC:s nya VR-headset Vive Pro Eye, 5g och Internet of Things.

Dagens spaning:
Boken "Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup".

Nämnt i avsnittet:
- Kodsnacks intervju med Dataspaning
- Market Makers intervju med Henning
- Datainspektionens hemsida om Dataskyddsförordningen (GDPR)
- Utdrag av Facebooks skandaler för 2018
- FAANG aktierna
- FANG+ index
- PSD2
- The Lean Startup av Eric Ries.
- Zero to One av Peter Thiel.
- Microsoft köpte Github
- Mindshare
- IBM köpte Red Hat
- Enterprise Linux
- Linuxdistribution
- Ubuntu Linux
- Debian
- Fedora
- OpenShift
- Kubernetes
- Kaggle
- Techradars genomgång av CES nyheter
- Avsnitt 6 av Dataspaning - Eyetracking och brödrostiga bilder
- Avsnitt 7 av Dataspaning - En virtuell framtid?
- Genomgång av grafikkort för maskininlärning
- AWS
- Google Cloud Platform
- DigitalOcean
- Microsoft Azure
- CUDA
- 5G
- Apple will skip 5G in 2019, report says
- Huawei
- Google och EU
- Microsoft och EU
- Övergång till python 3
- Intels 10 nm Ice Lake processorer från CES
- LG:s 'instant' öl
- folding@home
- Avsnitt 8 av Dataspaning - Kvantteknologi, från forskning till industri med Kristofer Björnson
- Årets förvillare 2018, Vetenskap och Folkbildning utser Thomas Eriksson som årets förvillare.
- Myers–Briggs Type Indicator

Vi har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer.

Medverkande i avsnittet:
- Henning Hammar, doktorand i fysik på Uppsala Universitet, driver även tjänsten Börslabbet, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting, @DanielConstanda
- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#11 Inga genvägar till det perfekta ljudet

January 2, 2019

De flesta av oss berörs på något sätt av ljud. Men inte alla tänker på hur och vad som påverkar hur våra ljudsystem låter. I detta avsnitt pratar vi om ljudsystem och saker att tänka på vid köp och användning av olika ljudsystem, till exempel hörlurar och högtalare. Ni får även reda på hur simulering av ljudkällor för VR kan gå till.

Dagens spaning:
SOM-institutets rapport: Svenska trender, utveckling kring åsikter och trender i Sverige sedan 80-talet.

Länkar:
- Roomeqwizard, gratisprogram för att mäta akustiken i ditt ljudsystem i ett rum.
- Ardour, en open source DAW (Digital Audio Workstation), bra för att producera musik och redigera poddar.
- Binaurial recording, ljudinspelning med konsthuvud.
- Equalization, dämpning och boostning av frekvenser, bra att känna till.
- Roland TB-303, klassisk bassynth, som mer har bidragit till elektronisk musik än att låta som en bas.
- Equal loudness contour, plottar av hur öronen uppfattar ljudnivå för olika frekvenser som funktion av ljudtryck.
- Youtube - förklaring av Dirac Live, för aktiv rumsequalizer.
- Youtube - exempel på binaural ljudinspelning med konstuvud.
- Youtube - ljud och uppfattning/objektiva mätningar.
- Jämför olika kompressionsgrad och se när du hör skillnad.

Vi har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer.

Medverkande i avsnittet:
- Henning Hammar, doktorand i fysik på Uppsala Universitet, driver även tjänsten Börslabbet, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting, @DanielConstanda
- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#10 Kryptovalutor och bitcoin - ett år efter toppen

December 19, 2018

För ett år sedan var många besatta av bitcoin och kryptovalutor. Det verkade som att priset inte kunde sluta att gå upp och alla skulle hodla. Nu ett år efter toppen visade sig att det var en bubbla. I detta avsnitt ser vi tillbaka på bubblan, går igenom vad kryptovalutor är och den underliggande tekniken som alla blev förälskade i. Vi sätter bubblan i perspektiv till historiska bubblor, diskuterar hur man kan värdera en kryptovaluta och hur framtiden ser ut för kryptovalutor.

Dagens spaning:
Fermats Library en websida för annotering av vetenskapliga artiklar. Kolla tex in:
- Bitcoins whitepaper med annoteringar

Nämnt i introt:
- SQL
- Deklarativ programmering
- Advent of code: som en chokladkalender om choklad var pussel
- Podden kodsnacks github-repo för advent of code
- Project Euler: en samling matematiska problem att lösa mha programmering

Mer om kryptovalutor/blockkedjor:
- Coindesk: nyheter och priser för kryptovalutor
- Coinmarketcap: priser och marknadsandelar för kryptovalutor
- Artikel på Arstechnica med en enklare genomgång av bitcoin, fortfarande ganska teknisk
- Ethereum whitepaper
- Artikel om bitcoins energikonsumption
- Filecoin
- Mt. Gox: nerlagd japansk kryptovalutaväxlare
- SHA-2: Bitcoins hashfunktion
- Konsensuspodden: Svensk pod om ekonomi, teknik och blockchain
- Hashpower: Podserie om kryptovalutor
- Värderingsmodell för kryptovalutor
- Blockchain 101 - A Visual Demo
- Blockchain 101 - Part 2 - Public / Private Keys and Signing
- 3blue1brown förklarar bitcoin & kryptovalutor
- Merkle tree i blockkedjesammanhang

Annat nämnt:
- Foldingathome: Distribuerade beräkningar för vetenskapliga ändamål kring proteinveckning
- Boinc: Distribuerade beräkningar för vetenskapliga och andra ändamål
- Kärnkraftsdrivna flygplan
- Fusion: ständigt 30 år borta och underfinansierat
- Fermats sista sats

Vi har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer.

Medverkande i avsnittet:
- Henning Hammar, doktorand i fysik på Uppsala Universitet, driver även tjänsten Börslabbet, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting, @DanielConstanda
- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#9 AI in India, US and Japan - with Gautam Bajaj

December 5, 2018

This episode features Gautam Bajaj, an engineer and data scientist that has worked with technologies mostly related to AI and machine learning. He has worked in India, USA, a leading video game company in Japan and is now consulting in Tokyo.

We talk about getting into the field of data science and AI and about the different working cultures in Japan, India, USA and Sweden. We get into the possibilities and challenges of AI and machine learning, such as scaling and keeping up with developments in such a rapidly evolving field.

Some things mentioned in this episode:
- YanLeCun, AI course
- Hadoop: a framework for distributed processing and big data
- Kubernetes: a tool for running applications in "the cloud"
- Medium, a blog platform
- Recommender/recommendation system
- Convolutional neural network (CNN)
- Reinforcement learning
- Generative adversarial networks (GANs)
- Python
- Amazon Web Services (AWS): cloud, web hosting etc.
- Google Cloud Platform (GCP): cloud, web hosting etc.

We do not currently have any external partners and all opinions expressed are solely our own. Nothing discussed on this podcast should be considered as any kind of investment advice.

In this episode:
- Gautam Bajaj, gautam1237 at gmail dot com
- Martin Nordgren, works at Tobii, former engineer at Dirac, @martinjnordgren

Contact us:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#8 Kvantteknologi, från forskning till industri med Kristofer Björnson

November 21, 2018

Dataspaning gästas av Kristoffer Björnson, forskare i kvantfysik vid Köpenhamns universitet. Vi diskuterar tillämpningar inom kvantteknologi, supraledare och topologiska material. Hur fungerar dessa teknologier? Vad krävs för att de ska kunna gå från forskning till produkt? Vilka utmaningar ställs forskningen och industrin inför när det kommer till att utveckla dessa? Det här är några av de saker som vi kommer in på i avsnittet.

- Second-tech: Kristoffers websida om kvantteknologi
- TBTK: Kristoffers github-projekt för kvantmekanikberäkningar
- Georuler: Areamätning med GPS

Andra saker som nämns i avsnittet:
- Supraledare
- Topologiska material
- Halvledare: grunden till CPU:er (processorer) i datorer
- Mer info om halvledare och bandstruktur
- John Bardeen: fysiker som bidrog till både supraledare och transistorer
- LAPACK: ett C++ bibliotek för linjär algebra
- Abstraktionslager
- Giant magnetoresistance: tekniken bakom hårddiskar
- Tolkningar av kvantmekanik
- Dubbelspaltsexperimentet, det klassiska experimentet om våg-partikel-dualiteten.
- [artikel] Feynman-föreläsning om våg-partikel-dualiteten och dubbelspaltsexperimentet
- [video] Feynman-föreläsning om våg-partikel-dualiteten och dubbelspaltsexperimentet
- Kvantfysiker kan inte komma överrens om tolkningar
- Niels Bohr
- Kvantmekanik citat

Vi har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer.

Medverkande i avsnittet:
- Kristoffer Björnson, post-doc i fysik på Nils Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet
- Henning Hammar, doktorand i fysik på Uppsala Universitet, driver även tjänsten Börslabbet, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting
- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com

#7 En virtuell framtid?

November 7, 2018

Avsnittet handlar om virtual reality och relaterade teknologier som augmented reality och mixed reality. Vi pratar om lite historia och om fält där dessa teknologier används. Vi nämner Gleechi som specialiserar sig på realistiska modeller av händer, bland annat inom VR. VR-headsets som nämns är bland andra StarVR, HTC Vive, Oculus Rift och Playstation VR.

Dagens spaning:
Portfoliocharts - En hemsida för att visualisera historisk utveckling av diversifierade portföljer.

Vi har för närvarande inga externa samarbeten och alla åsikter är våra egna. Inget vi pratar om är någon typ av investeringsrekommendationer.

Medverkande i avsnittet:
- Henning Hammar, doktorand i fysik på Uppsala Universitet, driver även tjänsten Börslabbet, @investerarfys
- Daniel Constanda, IT-konsult i finansbranchen på Clara Financial Consulting
- Martin Nordgren, jobbar på Tobii, tidigare på Dirac, @martinjnordgren

Kontakta oss:
dataspaning.se
@dataspaning @ Twitter
dataspaning@gmail.com